W .P. K .L. | Selangor | Melaka | Johor | Pulau Pinang | Kelantan | Terengganu | Perlis | Kedah | Negeri Sembilan | Perak | Sabah | Sarawak | Pahang
  文德甲中华国民型华文小学(一校)
SJK (C) MENTAKAB (1)
董事会 家教协会
校友会 毕业留痕
School Onlie
 

校史
文德甲中华小学
06\09\1997

本校创于一九二二年,校址设在河边旧街场,主其事者为颜 * * 先生,校长为颜江 * 先生。斯时因学生人数不多,一切因陋就简.至一九二五年始迁至新街场大街门牌一号,组织董事会,正是命名为“文德甲公立中华学校” 。首任董事长为颜* * 先生,第二任为温彬先生, 校长为蓝公 * 先生.第三,四任董事长陈 * * 先生,校长一职先后聘许嘉盛先生,林启芳先生,第五任董事长为卢能新先生,第六任为周孙深先生,校长为周宝光先生。第七任董事长,为莫喜乾先生,校长为饶剑萍,王凤翔先生。一九三四年, 因原有校址不敷乃迁至淡马鲁律,由是任董事长莫喜乾先生慨借店屋二间,以充校舍。是年校长为陈 * 品先生.此后,董事长一席, 由莫喜乾先生蝉联,直至一九四一年止. 其间聘任校长计有韩卓元、 金慕宣、 史中杰、 刘约翰、 苏光眉先生等等。

一九三八年, 学生人数激增,乃发动筹建新校舍,建委会主席团为周公云、卢能新、颜进迪、莫喜乾、李兆基诸先生。翠年,新校舍落成,学生人数已增值三百余名。至此,规模销具矣。

一九四二年,马来亚沦陷,校舍为日军占驻,校具、图书及文件损失惨重,殊堪痛惜!一九四五年光复后,本* 热心教育人士,不忍吾华族子弟长此失学,乃积极筹办复校工作。是年十月开始上课,由原任董事长莫喜乾先生继续主持,校务由颜金志先生处理。

一九四六年,校董会改组,董事长由颜进迪先生担任至一九五零年止。其间校长者计有杨君毅、饶剑萍、黄作豪等。自一九五一年至一九六一年,董事长由陈礼衡先生连任,一九六二年至六五年七月则由王振昌JP先生任董事长。是年八月董事长一席改由王昌铭JP先生担任,校长自一九五二年至五五年为戴礼海先生,一九五六年起,改聘黄古乐AMN, PPN, PJK 先生掌校。

一九五一年时学生人数激增至六百余人,原有教室已不敷应用,添建校舍,急不容缓。是年十月,成立建委会,公举周公云JP先生为主席。先后筹得建校基金四万余元。连同教育局及马华公会辅助金,共得八万余元。一九五二年新校舍全部落成,计有教室十二间。

一九五三年接受新薪金津贴制度。一九五六年,筹建教员宿舍,全部工程需款三万元,于一九五七年完成。是年又以一万八千元购得左邻之空地约三英 * 为校地。一九五九年宾乓室建成,费五千余元。至此规模日* 完善矣!

一九五八年,本校接受全部津贴,以学生人数已超过千名,乃遵照教育条例,分为第一及第二小学,由黄古乐AMN, PPN, PJK和戴礼海分担校长职。一九六二年由遵照教育局指示,将校名改为“文德甲国民型华文第一、第二小学校”。
一九六三年底,本校礼堂开始动工,全部建筑费用计八万元,除获政府津贴二万元外,不敷之数,由董事部设法向社会人士募捐或变卖校产,几经努力, 辉煌壮丽之礼堂,乃于一九六四年秋宣告落成。

一校继黄古乐校长AMN, PPN, PJK之后的掌校者尚有吴镇海PJK 和欧阳穆PJK先生。之后由廖标 * PJK担任代校长职。现任校长为杨福华先生。

二校在戴礼海校长退休后,接任者为陈朝金校长,而后是陈惟基PJK 校长。陈校长在一九九二年退休后,由黄长煌任代校长,至一九九三年五月,由锺启平校长接任。一九九四年五月,蔡保顺校长调任文德甲二校,直至今日。

董事长方面,继陈封宇PJK先生后,叶源PJK先生在一九八九年出任第一校董事长,而第二校董事长则由周凤毛PPN先生担任.一九九三年三月六日,中华小学董事部改选,进行大换血,一批新董事成员在伍成家AMP, AMN董事长林* 芳和黄志明PB两位副董事长的领导下,两校董事部二合为一,为中华小学董事部写下新纪元。

回* 中华小学创办至今,已历七十五寒暑。数十年来,先贤的艰难困苦,在恶劣环境中生存,在不利的条件下发展,披荆斩棘、百折不挠的办学精神,使它毅然的伫立在小山岗上,保存母语教育的环节。

至今两校学生人数已破二千大关。新董事部鉴于课室不敷,校舍残破,圾须维修及扩建,乃于一九九四年三月成立以林利星ANS, PJK先生为首的建委会,负起繁重的建校大计,为中华(一)(二)校筹建四座四层楼共七十五间教室。

此项计划耗资约四百万零吉。在全体热爱母语教育人士的支持下,在全体董事部暨建委会成员的英明领导下,四座四层富丽堂皇的新校舍,终于先后傲然地伫立在淡马甲华社多年来的意愿 - (一)(二)校同时在上午上课!新董事部终不负所托,完成使命,作出交待。而中华小学亦从此得以迈入了一个新的里程碑。

观乎中华小学历年之发展,全赖热心及热爱母语教育人士之群策群力,爱护有加,有以致之。此种精神,殊堪敬佩。 
 
马来西亚概况 | 节日 | 文化 | 各行政区
关于未来 | 智力奥秘 | 世界之最 | 十万个为什么 | 最新发明