Home Laporan aktiviti Maklumat asas sekolah Maklumat guru dan staf Pencapaian sekolah Peperiksaan

SJK(C) KEMPAS BARU
Jalan Banjaran 4, Kg. Kempas Baru
81200 Kempas Baru, Johor Bahru.


Motto
Berusaha Tangga Kejayaan

Misi
1. Memperkenalkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu.
2. Mewujudkan insane yang seimbang dan hormanis dari segi intelek, rohani dan jasmani.
3. Mempelihara sikap komited terhadap tugas sebagai pelajar serta sedia berbakti untuk masyarakat dan Negara kita.
4. Membina generasi pelajar selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Negara.

Visi
Untuk mengetengahkan pelajar sebagai individu yang cemerlang dan berketrampilan dalam pelbagai bidang untuk memenuhi cabaran dalam wawasan 2020

Misi
1. Memperkenalkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu.
2. Mewujudkan insane yang seimbang dan hormanis dari segi intelek, rohani dan jasmani.
3. Mempelihara sikap komited terhadap tugas sebagai pelajar serta sedia berbakti untuk masyarakat dan Negara kita.
4. Membina generasi pelajar selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Negara.

Objektif
1. Mewujudkan sekolah penyayang dan perkhidmatan penyayang.
2. Mewujudkan iklim sekolah yang harmonis dan menyeronokkan bagi pelajar.
3. Mewujudkan suasana permuafakatan, semangat kekitaan dan perpaduan di kalangan anggota masyarakat sekolah.
4. Mewujudkan suasana sekolah yang mengajar disiplin kendiri.
5. Melahirkan para pelajar yang peka serta mempunyai kesedaran kepada segala perubahan dan berkeupayaan menangani perubahan.
6. Meningkatakan pencapaian akademik dari segi kualiti dan kuantiti.
7. Meningakatkan kecemerlangan dalam segala bidang iaitu intelek, rohani, emosi dan jasmani.

Enrolmen Guru & Pelajar
Enrolmen guru : 38 orang
Enrolmen pelajar: 795 orang

Peta Lokasi
Copyright © 2007 SJK(C) Kempas Baru All rights reserved.