Home Laporan aktiviti Maklumat asas sekolah Maklumat guru dan staf Pencapaian sekolah Peperiksaan

Panitia Kemahiran Hidup

Penasihat :Pn.Soon Tian Hong(Guru Besar)
Pegerusi :Pn.Ng Chun Eg(GPK1)
Ketua Panitia :Tan Chen Yeen
Setiausaha :En.Lau Tiao Soon
Ahli Jawatan Kuasa:Pn.Han Peak , Pn.Ng Sim Moi , Pn.Tang Rong , Cik.Loh Peak Siang , En.Teoh Teik Kiang , Pn.Lee Sock Cein

Panitia Kemahiran Hidup

Mata Pelajaran Kemahiran Hidup( KH )muda diperkenalkan kepada semua Sekolah Rendah pada tahun 1993.

Pada mudanya ,mata pelajaran ini cuma melibatkan murid-murid tahun 4 sahaja ,tetapi setrusnya dikembamgkan lagi kepada murid-murid tahun 5 dan 6.

Mata pelajaran KH adalah satu mata pelajaran yang istimewa ,kerana kemahiran-kemahiran yang disampaikan adalah sering berkaitan dengan kehidupan harian anak murid.Subjek ini menitik berat teori dan juga praktikar.Sukatan yang terkandung dalam mata pelajaran ini adalah luas.Ia mengandungi Konsep Perdatangan ,Konsep mereka cipta ,cara-cara membaik barang-barang ,tanaman hiasan dan sayur-sayur ,jahitan,eletrik dan eletronik ,membela ikan hiasan dan sebagainya.

Untuk memudahkan pengajaran dan pembelajaran .Sekolah kami berhasrat untuk membina bengkel KH yang baru ,menendangkan bengkel lama kami telah dijadikan bilik darjah atas sebab masalah kekurangan bilik darjah pada tahun ini.

Pada awal tahun ini,murid-murid telah menghasilkan banyak projek iaitu seperti tempat manggantung kunci,rak gambar,bekas meletak pen,glider dan sebagainya.

Sekolah kami juga selalu memberi sokongan yang sepenuhnya terhadap segala pertandingan yang dianjurkan oleh pejabat Pelajaran Daerah.Sekolah kami sering menggalakkan murid-murid mengambil bahagian dalam pertandingan-pertandingan seperti mereka cipta barangan baru dan pertandingan glider .

Murid-murid berminat dan seronok semasa menjalankan aktiviti-aktiviti KH ini.Melalui mata pelajaran ini murid-murid telah diberi peluang untuk menjana idea-idea antara satu sama lain ,dan dengan secara tidak langsung sikap tanggungjawab ,semangat kerjasama ,sikap bertolenrasi dan nilai-nilai murni lain dapat dipupuk di kalangan anak murid.

Copyright © 2007 SJK(C) Kempas Baru All rights reserved.